A politikai párt fogalma, általános vonásai

A párt olyan szervezet, amely jelölteket állít választott közhivatali és törvényhozói pozíciókra. Ez a minimum definíció még kiegészíthető különböző kritériumokkal, jellemzőkkel. Ilyen az önkéntesség, szervezettség, közös ideológia és/vagy érdek, program átfogó jellege, egységes/koordinált csoport viselkedés. Ha a pártot az államtól kívánjuk elhatárolni, akkor azt kell hangsúlyozni, hogy a pártok önkéntes, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező szervezetek. Ha a pártot az érdekszervezetektől kívánjuk megkülönböztetni, akkor azt kell kiemelni, hogy a pártok célja a kormányzati hatalom egészének megszerzése választások útján. Míg az érdekszervezetek a tagjaikat képviselik, addig a pártok az állampolgárok és a közhatalmi döntéseket hozó intézmények között közvetítenek.

A pártok az üzleti élet szereplőihez annyiban hasonlítanak, hogy ők is egy piactól, a választói piactól függenek, ugyanakkor szemben a cégekkel, a pártok nem magánjogokért, hanem közjogokért küzdenek.

 

A pártokat számos módon lehet tipizálni, most csak kettő alaptípust különböztetünk meg

  1. Érdek/Érték alapú pártok, amelyek egy meghatározott szubkultúra vagy társadalmi csoport érdekeit és politikai törekvéseit képviselik, ilyenek például az etnikai pártok, a vallási pártok, a gazdasági érdekeket képviselő pártok, vagy valamelyik karakteres ideológiai tábort képviselő pártok.
  2. Aggregáló/gyűjtő párt jellegű pártok, ezeknek nem célja valamely meghatározott érdekcsoport vagy kisebbség érdekeit képviselni, hanem ők a választók többségét kívánják megnyerni, egy általános politikai program segítségével.

 

Pártok funkciói

Közvetítés és képviselet: A pártok különböző csatornákon értesülnek az állampolgárok különböző gondjairól, gondolatairól, illetve felvetéseiről, ezeket egyrészt képviselik másrészt közvetítik a végrehajtó hatalom felé.

Érdek artikuláció és érdek aggregáció: A pártok a különböző gazdasági, társadalmi, egyéni és csoportos érdekeket igyekeznek felvállalni és képviselni.

Mobilizáció és integráció: A demokratikus intézmények működésében való részvétel erősíti a politikai rendszer iránti lojalitást. A pártok ebben afféleképpen vesznek részt, hogy mobilizálják az állampolgárokat a demokratikus eljárásokban való részvételre (pl. választásra ösztönzés). Mindezek mellett a pártok erősítik a politikai tájékozottságot és szocializációs szerepet is betöltenek.

Hirdetés
Iskolát keresel gyermekednek? Katt ide!

Politikai vezetés rekrutációja és szelekciója: Mivel a választásokon a legtöbb esetben a pártok állítják a jelölteket, így a politikusok előzetes szelekciója megvalósul a pártokon belül.

Kormányzati funkció: Egyfelől a választáson győztes párt vagy pártok vezetői között osztják el a vezetői pozíciókat. Másfelől pedig a parlamentáris rendszerekben a kormány parlamenti többsége a garancia a stabil kormányzásra. Így a szervezett frakcióknak különösen fontos szerepe van a kormány működésében.

Politika formálás: Ebben jelentős szerepe van a pártoknak is, ők határozzák meg a különböző alternatív politikai célokat, illetve részt vesznek ebben a célformálásban.

Legitimáció: A politikai pártok jellegét nagymértékben meghatározzák a tagjainak és vezetőinek politikai attitűdjei és motivációi.

 

Két fajta politikus van: a hivatal orientált és a program orientált.

A hivatal orientált politikus célja a közhivatal megszerzése, tehát a cél magának a pozíciónak a birtoklása. Ennek oka lehet hatalom, presztízs vagy akar pénzügyi is.

A program orientált politikusnak nem a pozíció megszerzése az elsődleges célja, hanem a különböző politikai ideák képviselete, terjesztése és megvalósítása vagy pedig egy társadalmi csoport vagy réteg érdekeinek képviselete. Ők nem csak magáért a pozícióért küzdenek, hanem a pozíció révén valósítják meg a programjukat.

 

Mire valóak a pártok?

Abból kell kiindulnunk, hogy nem véletlen az, hogy a döntéshozatalra rákényszerült és többségi elvet követő csoportok koordinált alcsoportokba szoktak tömörülni.

A döntéshozatalban résztvevő egyének lehetőségei jelentősen megnőnek, ha szövetséget kötnek más egyénekkel, hogy szempontjaikat sikerrel képviseljék.

Például a parlamenti munka az tipikusan ilyen. Ahhoz, hogy a jelölteknek esélyük legyen a választási sikerre, láthatóvá kell tenniük magukat és ugye egy párthoz való csatlakozás az sok esetben egy közismert márkanévhez való csatlakozást jelent.

 

Finkenzeller Kitti

Szólj hozzá!