A történelemtanítás szerepe

„Historia est  magistra vitae” –„A történelem az idők tanúja, az élet tanítómestere” –írta Marcus Tullius Cicero ókori római író, filozófus és politikus.

 

A történelem az általános műveltség része. Történelmi tudásra (is) szükség van ahhoz, hogy művelt emberekké váljunk. A történelemnek tanulságai is vannak, és ezeket a tanulságokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. A történelem ebben az értelemben arra taníthat, hogy mindannak, ami körülöttünk történik, okai vannak, tetteinknek pedig következményei, és ezek végig gondolása nélkül nem hozhatunk felelős döntéseket mint állampolgárok és mint magánemberek.

A történelemtanítás célja, hogy a tanulókat gondolkodásra ösztönözzük. A történelmi tanulmányok tehát lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók elsajátítsanak egy lehetséges gondolkodásmódot a társadalmi jelenségekkel kapcsolatban: a történeti elemzés igényét. Azt a megközelítésmódot, amely mindig rákérdez arra, hogy a szóban forgó jelenség adott állapotát milyen korábbi állapotok előzték meg, a változások mögött milyen feltételek húzódnak meg, milyen a mozgástér nyílik az aktív emberi cselekvés számára, és a jövőre nézve

A történelmi múlt ismerete nélkül nem érthető meg a jelen. Ebben a felfogásban a múlt az ok és a jelen az okozat, a történelem  pedig az eszköz a  jelen megértéséhez.

A történelemtanulás során a tanulók megismerik a legfontosabb történelmi tényeket és folyamatokat, szereplőket és eseményeket, amelyeknek a segítségével alakul ki önálló világképük és magyar identitástudatuk. Célunk az is, hogy diákjaink azonosulni  tudjanak a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyenek képesek társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra.

A történelem oktatásának ugyanakkor nemcsak az a célja, hogy megmagyarázza a világot, hanem hogy fogódzót adjon az egyénnek és a csoportoknak arra, hogy megtalálják helyüket a világban.

A történelemtanítás lehetőséget ad arra is, hogy a tanuló jobban megismerje saját hazájának a történetét.

Megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat.

Hirdetés
Iskolát keresel gyermekednek? Katt ide!

A történelem órákon közösen meg lehet vitatni, mi is az , amire büszke vagyok magyarként? Mit jelent számomra a hazaszeretet, mit jelent számomra a hazám? Miért szeretem a hazámat, miért vagyok büszke a magyarságomra?

A hazaszeretet fogalmát nehéz meghatározni. Mindannyiunk máshogy fejezi ki azt, hogy mi a haza Ha távol vagyunk, haza vágyunk. Ha megsérül lelkünk, ha baj ér bennünket, a haza biztos talaja adja a megnyugvást. A haza egy érzés, amely bárhová mész, bármit teszel, bárkivé is válsz, elkísér.

A hazám nem csak földrajzi, de társadalmi viszonylatban is létezik, a velünk együtt élő emberek, csoportok, közösségek álmait, vágyait ugyanúgy együtt kell megalkotni, tovább vinni, építeni.

Tamási Áron írja a gazdag Amerikában:

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam és azt mondtam: – Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon!”

Oktatásunk során  nagyobb hangsúlyt kellene fektetni környezetünk, kultúránk, a körülöttünk élő emberek és a magyar nyelv szépségének bemutatására.

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mint jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”

Radnóti Miklós – Nem tudhatom …

A középiskolai történelemtanulás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink, felnőttként, a középiskola befejezése után is érdeklődjenek a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Remélem, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat őrző és örökítő, demokratikus gondolkodású, a közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék.

Veszprém,2020.március 12.

Dr.Gáspárné dr.Dalmadi Margit

történelemtanár

 

Kép forrás: pixabay.com

Szólj hozzá!