Politikai uborkaszezon – Időközi választások – Balatonalmádi-Keszthely polgármester választás

Politikai uborkaszezonnak hívjuk azt a jelenséget, amikor nincsenek fontos események, történések a politikában, ez általában a nyári időszakra tehető. Ilyenkor a politikai élet stagnál, a politikusok is nyaralnak, mint ahogy a választók is. Mára már túlzás azt mondani, hogy ebben az időszakban egyáltalán nem hallunk a politikai élet felől, hiszen a digitális világ előre haladtával … Folytatás>>

A politikai párt fogalma, általános vonásai

A párt olyan szervezet, amely jelölteket állít választott közhivatali és törvényhozói pozíciókra. Ez a minimum definíció még kiegészíthető különböző kritériumokkal, jellemzőkkel. Ilyen az önkéntesség, szervezettség, közös ideológia és/vagy érdek, program átfogó jellege, egységes/koordinált csoport viselkedés. Ha a pártot az államtól kívánjuk elhatárolni, akkor azt kell hangsúlyozni, hogy a pártok önkéntes, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező szervezetek. … Folytatás>>

Szükségállapot, rendkívüli állapot, háborús veszélyhelyzet

Jelenleg Magyarországon háborús veszélyhelyzet van kihirdetve, különleges jogrendként, mely Alaptörvény módosítással is járt. A módosítási javaslat benyújtását Varga Judit igazságügyi miniszter tette meg. A parlament május 24-én fogadta el – 136 Igen és 36 Nem szavazattal – az Alaptörvény 10. módosítását, mely másnap életbe is lépett. A szomszédos országban dúló háborúra való hivatkozással a javaslat … Folytatás>>

Észak-atlanti Szerződés Szervezete: NATO

Észak-atlanti Szerződés Szervezete: biztonságpolitikai, politikai szervezet. A szerződés, amely ezt létrehozta, a Washingtoni szerződés, más néven Észak-atlanti szerződés. 1949. április 4-én Washingtonban született meg, aláírásakor jelen volt az amerikai elnök, aki ekkor Harry S. Truman volt. Összesen 12 ország írta alá a szerződést, ekkor mind a 12 ország külügyminisztere jelen volt. Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország, … Folytatás>>

A 2014-es ukrajnai konfliktus

Bevezetés Sok tanulmány, könyv készült a történelem során történt konfliktusokról. Többek között a Pun háborúkról, vietnámi háborúról, vagy az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháborús fegyverkezési versenyről, de a felsorolást még sokáig lehetne írni. 2014-ben kezdődtek Ukrajnában a tényleges események, azonban előzményeik 2013. novemberig nyúlnak vissza. Előzmények A Kelet-Ukrajnai háború, vagy máshogyan nevezve … Folytatás>>

Bíróságok, Alkotmánybíróság, Ombudsman

Bíróságok A modern demokráciákban a bíróságok független szervek. Ez az ítélkező bírák személyes függetlenségét jelenti. A bírák senki által nem utasíthatóak, döntéseiknél csak a hatályos jogot vehetik figyelembe. A személyes függetlenségüknek a  további biztosítéka, hogy a kinevezett bírákat csak különleges esetekben lehet a hivatalukból elmozdítani. A bírói szervezet minden országban többszintű, de a felsőbb szintek … Folytatás>>

Kormány

Végrehajtó hatalom A kormányok szerepe, tevékenysége a politikai rendszerek egészét meghatározzák, különféle alapvető funkciókkal rendelkeznek. Kormányok funkciói Politikaformáló funkcióà A modern parlamentáris demokráciákban a politikai célokat, adott politikai problémára adott válaszokat a kormány határozza meg. A kormány rendelkezik az állami erőforrásokkal (pl. költségvetési pénzek) és az állami végrehajtó apparátussal. A kormány hatalma természetesen nem korlátlan. … Folytatás>>

A törvényhozó hatalom-Parlament

A törvényhozó hatalom Ha megnézzük az egyes politikai rendszerek intézményeit, akkor a közvélemény számára a legtöbb politikai tartalommal maga a parlament bír. A közvéleménynek leggyakrabban a politikáról a parlament jut eszébe. A modern értelemben vett parlament egy viszonylag fiatal intézmény. A történeti előzményei azonban messzire nyúlnak vissza. Valamennyi szervezett társadalomnak gondoskodnia kellett a közösség tagjai … Folytatás>>

Az alkotmány és az alkotmányosság

Alkotmány és alkotmányosság fogalma Ha az alkotmány kifejezést nyelvileg nézzük, akkor a 18. századi magyarban egyfajta szerkezetet, alkotást jelentett. Ez a jelentés a jogi realitástól sem áll messze, hiszen olyan jogi konstrukcióról beszélünk, amely az állam szerkezetével és szervezetével kapcsolatos információkat tartalmaz. A mai uralkodó nézet szerint az alkotmány olyan jogi norma, amely a társadalmi … Folytatás>>

Totalitárius és autoriter politikai rendszerek

A két rendszer a hatalom gyakorlásának módjában, eszközeiben különbözik egymástól. A demokrácia hiánya nem jelent automatikusan diktatúrát. Köznapi nyelven egy társadalom demokratikus, vagy diktatórikus. A diktatúra fogalma csak a 20. században vált általánossá, elsősorban a totalitárius rendszerek és az egyeduralom szinonimája lett. Korábban a zsarnokság, despotizmus és teljhatalom fogalmát alkalmazták. A kora-újkorban az uralkodói tekintély … Folytatás>>

A hatalommegosztás elve – Államforma, kormányforma fajták

Hatalom A hatalom természetét és funkcióit már az ókori görögök és a középkori egyház atyák is vizsgálták. Arisztotelész, Szent Ágoston és Aquinói Tamás nézeteiben az volt a közös, hogy empirikus megfigyeléseken alapultak, s a hatalmat a morál oldaláról közelítették meg. A mai értelemben vett hatalommegosztási elvet John Locke fogalmazta meg. John Locke elmélete Az ő … Folytatás>>

Választói viselkedés Magyarországon

A 1989-es rendszerváltás előtti politikai rendszer miatt a társadalomra a bizonytalanság és a tagolatlanság volt a jellemző. Ennek köszönhetően a politikai piac széles és nyitott volt. Azonban ez nem csak magyar jelenség volt, hanem az egész kelet-közép európai rendszerre ez volt a jellemző. A négy jelenség Előzetesen 4 jelenség figyelhető meg a magyar választói viselkedéssel … Folytatás>>

Oroszország politikai rendszere

Oroszország történelme A történelem során öröklődött társadalmi struktúrák és folyamatok erősen kihatottak a jelenlegi politikai kultúrára. A világon ma is a területileg legnagyobb állam Oroszország. Jelentős kapcsolódást fedezhetünk fel a cári, a szovjet és a jelenlegi politikai struktúra magatartásmintáival. A problémák könnyen visszavezethetőek a cári időkhöz. A 19. századig az országot teljes mértékben a mezőgazdaság … Folytatás>>

2022 Választás – Hogyan alakultak az események?

Hogyan alakultak az események mióta elkezdődött a kampányidőszak? Február 12-én indult hivatalosan a 2022-es országgyűlési választási kampány. A képviselőjelöltek azóta gyűjthetik hivatalosan az ajánlásokat. A két nagy tömbnek nem okozott nehézséget a képviselőjelöltjeik számára összegyűjteni az 500 ajánlást: már az első napon mind a 106 egyéni választókerületben összegyűjtötték a szükséges ajánlást. Így az országos lista … Folytatás>>

5 legérdekesebb tény a Balatonról

A Balaton – költői nevén “a magyar tenger” – hazánk legkedveltebb üdülőhelye. Az itt élők számára pedig óriási kiváltság és büszkeség. Azonban biztos vannak olyan tények, amelyeket sokan nem tudnak róla. Cikkünkben összegyűjtöttünk  5 érdekességet. A neve A történelem során sok féle elnevezése volt. “Lacus Pelso”-nak nevezték a rómaiak, melynek jelentése sekély tó. A németek … Folytatás>>

Magyar választási rendszer áttekintése

Magyarországon négyévente szabad, titkos, egyenlő és közvetlen szavazással választják meg az országgyűlés tagjait. 2010-ben fogadták el a jelenleg is hatályos választási rendszert. A választóknak két szavazatot kell alapvetően leadniuk. Az egyik szavazatot a választókerületükben induló közvetlen jelöltre adják le, a másikat pedig a pártlistán szereplő, számukra szimpatikus pártra. Listás szavazás és egyéni jelöltek A pártlistás … Folytatás>>

2022 Választás – Mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben?

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki a választást. Mintegy 7,8 millió fő a magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultaknak a száma. A január 26-ai névjegyzék alapján, február 11-ig kézbesítik az országgyűlési választásról és a vele egy napon tartott gyermekvédelmi népszavazásról szóló értesítőt. Amennyiben valaki nem kapja meg az értesítőt, azt kérheti a … Folytatás>>

A cyberbullying – Internetes zaklatás

Mit nevezünk zaklatásnak, bullying-nek? Fontos tisztázni, hogy létezik három tényező, amely megkülönbözteti az (internetes) zaklatást mást konfliktushelyzetektől. Erős, negatívan befolyásoló a hatása, melytől az áldozat félelemben él és ez mindennapjait befolyásolja. A zaklatás lehet fizikai, szóbeli, szexuális, amely visszatérő és különböző időközönként jelenik meg. Az erőviszonyok eltolódása lelhető fel. A bántalmazónak a magasabb hatalmi státusza, … Folytatás>>

Miért költöznek külföldre a fiatalok?

A magyar fiatalok számára a kivándorlás egyre általánosabb életstratégia. Úgy tűnhet, hogy országot elhagyók száma drasztikusan növekszik. Vannak, akik továbbtanulás, munkavégzés céljából, ki hosszabb, ki rövidebb időre választja a külföldre költözést, egy „jobb élet reményében”. A kivándorlásnak az oka személyenként változó, csak statisztikák és tapasztalások azok, melyekre hagyatkozni tudunk. A KSH adatait tekintve a magyar … Folytatás>>

Magyar iskola a határon túl

Székelykapu

Romániában-Erdélyben a geopolitikai helyzetet tekintve jelentősen kiemelt helyzetben vannak azok a megyeszékhelyek, amelyek országosan nagy jelentőséggel bírnak, fejlesztési pólusok, illetve európai szintű befolyással rendelkeznek. Néhány részt leszámítva, mint Partium, illetve Székelyföld, az erdélyi magyarság szétszórtan, vagyis szórványban él. A sajátossága az említett magyarságnak, hogy körülbelül 82 százalékuk városokban található meg. Erdélyben három fejlesztési régió található, … Folytatás>>

Brexit

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból Előzmények A nemzetközileg elterjedt elnevezése az Egyesült-Királyság kilépésének az Európai Unióból, nem más, mint a brexit, amely két angol szónak az összevonásából jött létre, a British (Brit)+ Exit (távozás). Az Egyesült Királyság 1973 óta tagja az integrációnak, az Európai Unió egyik sajátos tagállama. Mindig is egy különutas pozíciót … Folytatás>>